przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
180702 odwiedzin

Ubezpieczenie NNW dzieci

A A A

Drodzy Rodzice / Opiekunowie !

 

Zamieszczamy wirtualną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dla Państwa dzieci, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie w roku szkolnym 2021/2022:

Oferta_wirtualna Przedszkole nr 3.pdf

P3 ulotka NNW dzieci.pdf

Zakup ubezpieczenia:

1. wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2. zweryfikuj się numerem ID Klienta

do dnia 31.10.2021 r.

Prosimy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w powyższym pliku. Przed zawarciem ubezpieczenia powinni Państwo pobrać online Ogólne warunki ubezpieczenia, zapoznać się z nimi i zaakceptować ich treść ("Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 r. na trwałym nośniku danych oraz oświadczam iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia). Akceptacja OWU jest obowiązkowa. Z treścią OWU mogą Państwo również zapoznać się w poniższym pliku:

OWU Edu Plus.pdf

 

Po opłaceniu składki w wysokości 36,00 zł, 41,00 zł lub 50,00 zł za rok szkolny 2020/2021, otrzymają Państwo na podaną przez siebie skrzynkę mailową OWU wraz z certyfikatem wystawionym na Państwa dziecko, zakresem ubezpieczenia i instrukcją zgłaszania roszczeń. Jeżeli nie posiadają Państwo własnej skrzynki e-mail, prosimy aby w miejscu na adres mailowy wpisać adres e-mail przedszkola (przedszkolenr3@post.pl), po czym możecie Państwo zgłosić się do sekretariatu przedszkola po wydruk certyfikatu dla Państwa dziecka. Od wysokości wybranej składki zależna jest suma ubezpieczenia:

 - 36,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży 21 000,00 zł,
 - 41,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży 23 500,00 zł,
 - 50,00 zł dla sumy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży 28 000,00 zł.

 

Instrukcja zgłaszania roszczenia dostępna jest również poniżej:

Instrukcja zgłoszenia roszczenia 2020.pdf

 

Pozostałe informatory na temat ubezpieczenia w InterRisk Vienna Insurance Group:

2020 Informator Sochaczew - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży.pdf

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt