przejdź do Sochaczew.pl
147643 odwiedzin

Ubezpieczenie NNW dzieci

A A A

Drodzy rodzice / opiekunowie

 

Poniżej znajdą Państwo plik z wirtualną polisą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Państwa dzieci, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie w roku szkolnym 2019/2020:

 

MP3 polisa wirtualna.pdf

 

Prosimy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w powyższym pliku. Przed zawarciem ubezpieczenia powinni Państwo pobrać online Ogólne warunki ubezpieczenia, zapoznać się z nimi i zaakceptować ich treść ("Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 r. na trwałym nośniku danych oraz oświadczam iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia). Akceptacja OWU jest obowiązkowa. Z treścią OWU mogą Państwo również zapoznać się w poniższym pliku:

 

OWU.pdf

 

Po opłaceniu składki w wysokości 36,00 zł za rok szkolny 2019/2020, otrzymają Państwo na podaną przez siebie skrzynkę mailową OWU wraz z certyfikatem wystawionym na Państwa dziecko, zakresem ubezpieczenia i instrukcją zgłaszania roszczeń. Jeżeli nie posiadają Państwo własnej skrzynki e-mail, prosimy aby w miejscu na adres mailowy wpisać adres e-mail przedszkola (przedszkolenr3@post.pl), po czym możecie Państwo zgłosić się do sekretariatu przedszkola po wydruk certyfikatu dla Państwa dziecka.

Instrukcja zgłaszania roszczenia dostępna jest również poniżej:

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia.pdf

 

Pozostałe informatory na temat ubezpieczenia w InterRisk Vienna Insurance Group:

 

PM 3 Informator dla rodziców.pdf

 

2019 Informator - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży.pdf

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość