przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
193594 odwiedzin

Oddz. III i IV - 4 i 5-latki

A A A

Ramowy Rozkład Dnia w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Jana Brzechwy

Oddz. III KACZUSZKI / Oddz. IV SÓJKI (4 i 5 – latki)

Czas trwania czynności

Czynności dzieci i nauczyciela

630 - 730

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

- zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

- rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizowaną tematyką oraz zainteresowaniami dzieci itp.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZ. 730 DO 1230

 

730 - 800

 

 

 

 

Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka:

- zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze,

- prace hodowlane.

Zabawy i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym:

- ćwiczenia artykulacyjne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

800 - 810

- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne.

810 - 830

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

830 - 900

Śniadanie.

900 - 930

 

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijających aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. *

930 - 1020

 

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:

- zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

1020 - 1140

Pobyt na powietrzu:

- gry sportowe, zabawy ruchowe proponowane przez nauczycielkę,

- zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

- obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery.

(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).

1140 - 1200

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne.

1200 - 1230

Obiad.

1230 – 13.00

Zabiegi higieniczne: mycie zębów; Odpoczynek poobiedni.

1300 - 1420

Zabawy teatralne, plastyczne i taneczne. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie znanych wierszy i

piosenek, zabawy dowolne w sali lub na terenie przedszkolnym itp.

1420 - 1430

Przygotowania do podwieczorku.

1430 - 1450

Podwieczorek.

1450 - 1700

Odbiór dzieci przebywających w przedszkolu

- zabawy ruchowe, edukacyjne organizowane przez nauczycielkę,

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali,

- sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycielkę oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

- praca wspomagająca rozwój dziecka,

- swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań,

- indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

*- czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

 

 

Zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI

Oddz. III

Kaczuszki”

Oddz. IV

Sójki”

poniedziałek

0930 – 0945

0945 – 10 00

środa

0930 – 0945

0945 – 1000

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Oddz. III

Kaczuszki”

Oddz. IV

Sójki”

wtorek

1000 – 1015

1015 – 1030

czwartek

1130 - 1145

1145 – 1200

 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt