przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
180701 odwiedzin

Kadra

A A A
 Przedszkole posiada życzliwą, opiekuńczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczycielki są otwarte na wszelkie nowości i innowacje pedagogiczne, stwarzają dzieciom:

- poczucie bezpieczeństwa i atmosferę, w której dziecko może rozwijać swoją twórczą aktywność
- warunki do wszechstronnego rozwoju wspomagając Rodziców w wychowaniu dzieci
- stosują twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi
- są zespołem ludzi zaangażowanych i pomysłowych
- dbają o dobre stosunki interpersonalne

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając z różnych form doskonalenia - kursy, warsztaty, seminaria organizowane przez doradcę metodycznego, wydawnictwa i innych organizatorów.
 
Pozostały personel administracyjno-obsługowy stanowi 17-osobowa załoga, która w nie mniejszym stopniu poprzez swoją pracę stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci.

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W SOCHACZEWIE

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr Krystyna Stańkowska

e-mail:przedszkolenr3@post.pl

 

NAUCZYCIELE: 

mgr Edyta Borowska

mgr Magdalena Bujanowska

mgr Wioletta Gnyś

mgr Katarzyna Kamińska

mgr Agnieszka Kasprzak

mgr Edyta Kaźmierska

mgr Anna Kowalik

mgr Danuta Kręcisz

mgr Bożena Mazurek

mgr Justyna Niewiadomska

mgr Urszula Nowak

mgr Justyna Sadowska-Kiełbasińska

mgr Iwona Śleszyńska

mgr Jolanta Wężowska

mgr Dagmara Niemiec

mgr Magdalena Winnicka


Zajęcia z rytmiki:

Iwona Wieczorek

 

Nauczyciel języka angielskiego:

Wioletta Karkucińska

 Katecheta:

mgr Iwona Stachlewska

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

 

Referent, Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mgr Aldona-Kinga Kamińska

tel. (0-46) 862-41-70

e-mail: sekretariatmp3@op.pl

Intendent - magazynier:

Kamila Rychlicka

Pracownicy obsługi:

Sylwia Augustyniak

Edyta Binienda

Małgorzata Ćwiek

Marzanna Gańko 

Joanna Jabłońska

Natalia Rybak

Anna Skorupa

Jolanta Stobiecka

 

Personel kuchenny:

Danuta Wiciak

Izabella Kalińska

Małgorzata Marciniak


Pracownicy do prac lekkich:

Tadeusz Marciniak

Tadeusz Szymborski


Pielęniarka:

Albina Więckowska

Inspektor BHP:

Andrzej JaworskiZapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt