przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
193588 odwiedzin

Kadra

A A A
 Przedszkole posiada życzliwą, opiekuńczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczycielki są otwarte na wszelkie nowości i innowacje pedagogiczne, stwarzają dzieciom:

- poczucie bezpieczeństwa i atmosferę, w której dziecko może rozwijać swoją twórczą aktywność
- warunki do wszechstronnego rozwoju wspomagając Rodziców w wychowaniu dzieci
- stosują twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi
- są zespołem ludzi zaangażowanych i pomysłowych
- dbają o dobre stosunki interpersonalne

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając z różnych form doskonalenia - kursy, warsztaty, seminaria organizowane przez doradcę metodycznego, wydawnictwa i innych organizatorów.
 
Pozostały personel administracyjno-obsługowy stanowi 17-osobowa załoga, która w nie mniejszym stopniu poprzez swoją pracę stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci.

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W SOCHACZEWIE

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr Krystyna Stańkowska

e-mail:przedszkolenr3@post.pl

 

NAUCZYCIELE: 

mgr Edyta Borowska

mgr Magdalena Bujanowska

mgr Wioletta Gnyś

mgr Agnieszka Kasprzak

mgr Edyta Kaźmierska

mgr Danuta Kręcisz

mgr Bożena Mazurek

mgr Justyna Niewiadomska

mgr Urszula Nowak

mgr Justyna Sadowska-Kiełbasińska

mgr Katarzyna Małecka

mgr Jolanta Wężowska

mgr Dagmara Niemiec

mgr Magdalena Winnicka

mgr Anna Szlaga

mgr Agnieszka Żakowska

mgr Katarzyna Hutkowska


Zajęcia z rytmiki:

IWONA WIECZOREK

 

 

Nauczyciel języka angielskiego:

Wioletta Karkucińska

 Katecheta:

mgr Iwona Stachlewska

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

 

Referent, Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mgr Aldona-Kinga Kamińska

tel. (0-46) 862-41-70

e-mail: sekretariatmp3@op.pl

Intendent - magazynier:

Kamila Rychlicka

Pracownicy obsługi:

Sylwia Augustyniak

Edyta Binienda

Małgorzata Ćwiek

Marzanna Gańko 

Joanna Jabłońska

Natalia Rybak

Anna Skorupa

Paulina Majewska


 

Personel kuchenny:

 

Izabella Kalińska

Małgorzata Marciniak

Jolanta Stobiecka


Pracownicy do prac lekkich:

Tadeusz Marciniak

Tadeusz Szymborski


Pielęniarka:

Albina Więckowska

Inspektor BHP:

Andrzej JaworskiZapisz się na newsletter

kontakt