przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
180702 odwiedzin

Procedury, regulaminy

A A A

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 3.pdf - obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.

procedura awaryjna na wypadek pożaru.pdf - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego.pdf - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego.pdf - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola.pdf - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją.pdf - - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki.pdf - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu.jpg - obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.pdf - zaktualizowana 29.08.2019 r.

regulamin udzielania zamówień publicznych w mp3 sochaczew 01.08.2019 r.pdf

regulamin przebywania w szatni miejskiego przedszkola nr 3.jpg

procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego cz. 1.jpg

procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego cz. 2.jpg

procedura dotycząca realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego cz. 3.jpg

skan 1 procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.jpg

procedura awaryjna na wypadek pożaru.pdf

skan 3 załącznik nr 1.jpg

skan 4 załącznik nr 2.jpg

skan 5 załącznik nr 3.jpg

skan 6 załącznik nr 4.jpg

skan 7 załącznik nr 5.jpg

procedura nagłego wyjścia nauczyciela z grupy.doc

procedura organizowania uroczystości przedszkolnych.doc

procedura organizowania wyjść do ogrodu przedszkolnego.doc

procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli.docx

procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.pdf

 

 

procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu cz. 1.jpg

procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu cz. 2.jpg

procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka.pdf

procedura postępowania z dzieckiem chorym cz. 1.jpg

procedura postępowania z dzieckiem chorym cz.2.jpg

procedura postępowania z dzieckiem chorym cz.3.jpg

procedura próbnej ewakuacji.pdf

procedura wezwania pogotowia ratunkowego.jpg

Odbiór dziecka z przedszkola.pdf

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt