przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
193594 odwiedzin

Psychometryczny pomiar zjawiska nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież"

A A A

 

 

Psychometryczny pomiar zjawiska nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież"

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy raport z badania "Psychometryczny pomiar zjawiska nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież", realizowanego w latach 2020-2021 przez Fundację Badań Społecznych przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Celem projektu było stworzenie pierwszej baterii krótkich testów przesiewowych umożliwiających rozpoznanie nasilenia problemu nadużywania e-mediów dokonywanej przez samych uczniów ich rodziców oraz nauczycieli. 

Raport zawiera wszystkie informacje i materiały potrzebne do samodzielnego przeprowadzenia pomiaru i można go bezpłatnie pobrać ze strony https://fbs.edu.pl/pliki-do-pobrania/ lub przesłanego załącznika.

 

Ponadto, istnieje możliwość zgłoszenia Szkoły do  programu bezpłatnych szkoleń online z zakresu profilaktyki nadużywania e-mediów wśród dzieci i młodzieży, w tym przeprowadzania pomiaru Inwentarzem E-MOI - w razie zainteresowania prosimy o wiadomość na adres kontakt@fbs.edu.pl

 Jednocześnie informujemy, że nie powinno się traktować wyników uzyskanych w ocenie kwestionariuszami E-MOI jako oznak uzależnienia dziecka od urządzeń elektronicznych, czy występowania zachowań ryzykownych. Wyniki stanowią możliwie rzetelną i trafną wskazówkę co do mogących występować u ucznia trudności, niepokojących zachowań, ale i zasobów, które w razie stwierdzenia odchyleń od ilościowej normy dla populacji, powinny być poddane dalszym działaniom diagnostycznym i profilaktycznym. Sam wynik testu nie świadczy o uzależnieniu, nie świadczy również o jego braku – zwłaszcza, że wynik kwestionariuszowy do pewnego stopnia zawsze jest wrażliwy na trudne do określenia zmienne dodatkowe, w tym gotowość do udzielania szczerych odpowiedzi, czy faktyczny wgląd w oceniane własne zachowania. Pomiar kwestionariuszowy stanowi przy tym znakomite narzędzie do szybkiej wstępnej oceny obszarów wymagających dodatkowego wsparcia lub interwencji i powinien być traktowany jako poręczne narzędzie wstępnego rozpoznania, a nie ostatecznej diagnozy. 

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zespołu Fundacji,
Ewa Hewiak
Członek Zarządu 
Fundacji Badań Społecznych 
KRS: 0000777601
www.fbs.edu.pl
tel. 733 390 839 

 

E-MOI infografika 1(1).png

E-MOI infografika 2(1).png

E-MOI poster konferencyjny, doniesienia wstępne(1)(1).png

Zapisz się na newsletter

kontakt