przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
193589 odwiedzin

Zimowe przygody Dinusia

A A A

 „Zimowe podróże Dinusia”.


 

W akcji promującej czytelnictwo "Przeczytaj, dopisz i podaj dalej… projekt wędrującej książki"

  biorą udział dwie grupy " Akademia Pana Kleksa" i " Sowy"

 

 

 

Akcja Promująca Czytelnictwo

Akcja jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022.

 

Do najważniejszych celów proponowanej akcji należą:

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

- uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

- kształtowanie postaw społecznych, wychowanie w duchu wartości,

- wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia sprawczości),

- rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

Zapisz się na newsletter

kontakt