przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
193589 odwiedzin

Mali Wielcy Odkrywcy

A A A

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji. Tematyka zajęć tygodniowych dotyczy :

- poznawania światła. Załamania i rozpraszania światła, jego kolorów i wynalazków dających światło.

-przyciągania magnetycznego. Dzieci dowiedzą się czym są magnesy, gdzie znajdują zastosowanie, jak działa siła magnesu oraz stworzą magnetyczne konstrukcje.

- poznawania wody. Dzieci poznają stany skupienia wody, zagadnienie wyporności, naczyń połączonych i napięcia powierzchniowego, a także chromatografii barw i wykonują eksperymenty z zimną i ciepłą wodą.