przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
153539 odwiedzin
Otwarcie przedszkola - zapis dzieci

Drodzy Rodzice / Opiekunowie,

przypominamy, że aby zgłosić chęć przyprowadzania dziecka do przedszkola

w obecnym okresie, należy wypełnić i doręczyć do placówki poniższe dokumenty:

Wniosek o objęcie opieką - informacja o czynnikach ryzyka COVID-19.docx

Zgoda na pomiar temperatury ciała.pdf

Informujemy, iż wyrażona przez Państwa zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka,

wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Tym samym zamieszczamy dla Państwa klauzulę informacyjną na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:

"1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator (Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie) podczas pozyskiwania danych osobowych podaje informacje:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela:

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie, ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew,

reprezentowane przez dyrektora - Panią Krystynę Stańkowską, tel. (0-46) 862-41-70, e-mail: przedszkolenr3@post.pl,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Pani Karolina Kukawska, tel. (0-46) 862-41-70, e-mail: przedszkolenr3@post.pl,

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania; 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL:

dane będą przetwarzane w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania wirusowi COVID-19.


2. a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemią wirusa COVID-19,

b) macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania."

A A A
22.05.2020
godz.08:42

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt