przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
153541 odwiedzin
Otwarcie przedszkola od 18.05.2020 r.

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3

im. Jana Brzechwy w Sochaczewie

z dnia 15.05.2020 r.,

placówka wznawia działalność opiekuńczą  

od dnia 18.05.2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 06:30 - 17:00.

 

Od 18 maja br. (poniedziałek) nasze przedszkole zostanie ponownie otwarte. Placówka będzie pracować według wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - w taki sposób, by w maksymalnym stopniu zapewnić bezpieczeństwo wychowanków oraz personelu.

Ze względu na sytuację epidemiczną, liczebność grup zostanie ograniczona. W związku z tym, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci rodziców pracujących, w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu zgłoszenia chęci posłania dziecka do placówki, wymagane jest złożenie przez Rodziców / Opiekunów prawnych dziecka stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z czynnikami ryzyka związanymi z COVID-19 oraz zgody na pomiar temperatury ciała dziecka - jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

Szanowni Rodzice!

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego opracowaliśmy procedury pomocne przy organizacji bezpiecznego funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie. Z ich treścią możecie Państwo zapoznać się w zakładce "Dokumenty przedszkola - Zarządzenia" (Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie z dnia 06.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia nowych procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci i pracowników placówki, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce i uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez placówkę na jej terenie). Nasze procedury uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie - skan opinii do wglądu dla Państwa pod procedurami.

Informujemy także, iż ze względu na obecne wymogi sanitarne i brak możliwości dezynfekcji pościeli, nie zapewniamy na ten moment leżakowania dla najmłodszych dzieci.

A A A
15.05.2020
godz.14:47
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt