przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
153620 odwiedzin
Informacja o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Przekazujemy treść komunikatu MEN:

 

Szanowni Państwo,

do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym wczoraj, 9 kwietnia br., rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W nowych regulacjach określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.


Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem.

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.


Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 
Stosowne pliki w załączniku.


Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r..pdf

 

uzasadnienie -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r..pdf

 

.

 

A A A
10.04.2020
godz.21:59
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt