przejdź do Sochaczew.pl
128547 odwiedzin

Gr. VI, VII i VIII - 5 i 6-latki

A A A

Ramowy Rozkład Dnia w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Jana Brzechwy

oddziały w Szkole Podstawowej Nr 6

Gr. VI, VII i VIII - 5 i 6 - latki

Czas trwania czynności

Czynności dzieci i nauczyciela

630 - 730

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

- zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

- rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizowaną tematyką oraz zainteresowaniami dzieci itp.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZ. 730 DO 1230

 

730 - 800

 

 

 

 

Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka:

- zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze,

- prace hodowlane.

Zabawy i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym:

- ćwiczenia artykulacyjne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

800 - 810

- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne.

810 - 830

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

830 - 900

Śniadanie.

900 - 930

 

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijających aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.*

930 - 1020

 

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:

- zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci itp.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

1020 – 1120

Pobyt na powietrzu:

- gry sportowe, zabawy ruchowe proponowane przez nauczycielkę,

- zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

- obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery.

(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali) itp.

1120 – 1130

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne.

1130 – 1200

Obiad.

1200 – 1230

Zabiegi higieniczne: mycie zębów. Odpoczynek poobiedni.

1230 – 1400

Zabawy dydaktyczne, teatralne, plastyczne i taneczne. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie znanych wierszy i

piosenek, zabawy dowolne w sali lub na terenie przedszkolnym itp.

 

1400 – 1415

Przygotowania do podwieczorku.

1415 – 1430

Podwieczorek.

1430 - 1700

Odbiór dzieci przebywających w przedszkolu.

- zabawy ruchowe, edukacyjne organizowane przez nauczycielkę,

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali,

- sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycielkę oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

- praca wspomagająca rozwój dziecka,

- swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań,

- indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

*- czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

Zajęcia w ramach Podstawy Programowej: 

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. VI

Sowy”

Gr. VII

Akademia Pana Kleksa”

Gr. VIII

Stonogi”

poniedziałek

1020 - 1050

1200 - 1230

1050 - 1120

środa

1020 - 1050

1200 - 1230

1050 - 1120

RYTMIKA

Gr. VI

Sowy”

Gr. VII

Akademia Pana Kleksa”

Gr. VIII

Stonogi”

wtorek

800 – 830

830 – 900

900 - 930

czwartek

910 - 940

940 - 1010

1010 - 1040

RELIGIA

Gr. VI

Sowy”

Gr. VII

Akademia Pana Kleksa”

poniedziałek

915 - 1015

-

czwartek

-

800 - 900

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość