przejdź do Sochaczew.pl
112224 odwiedzin

Kadra

A A A
 Przedszkole posiada życzliwą, opiekuńczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczycielki są otwarte na wszelkie nowości i innowacje pedagogiczne, stwarzają dzieciom:

- poczucie bezpieczeństwa i atmosferę, w której dziecko może rozwijać swoją twórczą aktywność
- warunki do wszechstronnego rozwoju wspomagając Rodziców w wychowaniu dzieci
- stosują twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi
- są zespołem ludzi zaangażowanych i pomysłowych
- dbają o dobre stosunki interpersonalne

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając z różnych form doskonalenia - kursy, warsztaty, seminaria organizowane przez doradcę metodycznego, wydawnictwa i innych organizatorów.
 
Pozostały personel administracyjno-obsługowy stanowi 17 osobowa załoga, która w nie mniejszym stopniu poprzez swoją pracę stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci.

PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W SOCHACZEWIE

 

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

mgr Justyna Sadowska - Kiełbasińska

 

NAUCZYCIELE: 

Edyta Borowska

Magdalena Bujanowska

Wioletta Gnyś

Karolina Grzelak

Agnieszka Kasprzak

Edyta Kaźmierska

Anna Kowalik

Danuta Kręcisz

Kinga Markiewicz

 Anna Mamcarz

Bożena Mazurek

Justyna Niewiadomska

Urszula Nowak

Marlena Orlińska

Iwona Śleszyńska

Elżbieta Wężowska

Jolanta Wężowska


Nauczyciel rytmiki: 

Anna Pastuszko


Katecheta:

Katarzyna Sobczak

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:


Referent ds. kadrowo-finansowo- administracyjnych

Karolina Kukawska


Intendent / magazynier:

Bożena Pyrgiel


Specjalista BHP:

Łukasz Ćwikliński


Pracownicy obsługi:

Sylwia Augustyniak

Edyta Binienda

Małgorzata Ćwiek

Marzanna Gańko 

Joanna Janus

Kamila Rychlicka

Anna Skorupa

 

Personel kuchenny:

Irena Kaźmierczak

Lucyna Stępniak

Danuta Wiciak


Pracownicy do prac lekkich:

Tadeusz Marciniak

Tadeusz Szymborski


Pielęniarka:

Albina Więckowska


Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość