przejdź do Sochaczew.pl
111008 odwiedzin

DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

A A A
 
Nasza przedszkole od zawsze promowało aktywność fizyczną , teraz mamy okazję się tym pochwalić i pokazać.
Aby otrzymać tytuł PRZEDSZKOLE W RUCHU musimy spełnić i udokumentować kilka zadań
z poszczególnych obszarów Regulaminu.
W związku z Akcją ,, Ćwiczyć każdy może” mamy  opracowany harmonogram planowanych działań , które na bieżąco realizujemy.

Obszar nr 1  Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne:
1.W lutym 2014 r w w grupie VIII ,,Stonogi”  w sali gimnastycznej odbyło się zajęcie gimnastyczne rozwijające sprawność motoryczną w zakresie skoczności, zwinności i zręczności. Zajęcie przygotowała i przeprowadziła Pani Iwona Chojnacka.

2. ,,Ruch to zdrowie – każdy to powie”. Pod takim hasłem  także w lutym odbyło się zajęcie na sali gimnastycznej przeprowadzone przez Panią Annę Sobieraj  w grupie   IX Jeżyki  - Metodą ruchu rozwijającego W. Scherbone. 

Zajęcie to miało na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Zadowolone i uśmiechnięte buzie naszych przedszkolaków, to dowód na to że ,,Ćwiczyć każdy może”
 
3. Dnia 3 marca 2014r. w grupie XI ,, Biedronki'' w ramach akcji ,,Ćwiczyć każdy może'' odbyły się aktywne zajęcia gimnastyczne, których celem było kształtowanie prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne oraz rozijanie naturalnych czynności ruchowych. Zajęcie było przeprowadzone pod kierunkiem Pani Urszuli Nowak. 
 
 
4.Dnia 12 marca 2014 roku dzieci 5-6 letnie wyjechały na wycieczkę do Warszawy do Centrum Zabaw,, KOLORADO". Celem wycieczki miało być uświadomienie dzieciom jak można aktywnie spędzać czas wolny wykorzystując zabawę, jako jedną z form aktywności człowieka. Mając na uwadze iż, nieodzownym warunkiemzabawy jest poczucie swobody działania, emocjonalne przeżycie i gra wyobrażni. Zabawy i gry ruchowe wywierają wszechstronny wpływ na dziecko , dzięki temu że wprowadzają radosny nastruj i dobre samopoczucie oraz podnosza stan zdrowotny i  wzmagają ogólny rozwój, rozwijaą sprawność fizyczną oraz umiejętność działania w zespole. Kierownikiem wycieczki i organizatorem jest Pani Elżbieta Wężowska.
Obszar nr 2 Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji:
1.,,Z górki na pazurki” czyli - radość i zdrowy ruch na zimowym świerzym powietrzu zagościł w  grupie III ,,Kaczuszki” IV,, Sójki” i V,, Żuki” także w lutym.
Zajęcie w grupie III ,,Kaczuszki” przygotowała i przeprowadziła Pani Bożena Mazurek. Celem głównym było: uświadomienie dzieciom znaczenia sportu i zabaw ruchowych dla zdrowia.
2. Kolejną odsłoną Akcji ,, Ćwiczyć każdy może " będą zajęcia z  Zumby. Poszerzenie wśród dzieci zamiłowania do zdrowego trybu życia, oraz połączenie gorących rytmów muzyki ze świetną zabawą to cel priorytetowy tej akcji. Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich mają się odbyły się  we
wtorek 11.03.2014r w sali gimnastycznej Fili Miejskiego Przedszkola Nr 3, spotkanie prowadziła Pani instruktor Anna Baśkiewicz, która specjalizuję się w prowadzeniu fitnessu i tańcu zumba. Organizując spotkanie naszym celem było zachęcenie rodziców i dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu,ponadto chciałyśmy pokazać też że rozwijanie aktywności fizycznej może sprawiać wiele radości zarówno dzieciom jak i dorosłym. 

Obszar nr 3 Edukacja Zdrowotna

Dnia 14 lutego 2014r. w grupie VII ,, Akademia Pana Kleksa'' odbyły się zajęcia których głównym priorytetem było rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych wśród dzieci. Zajęcia opracowała i przeprowadziła Pani Marlena Orlińska. 


Obszar nr 4 Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
1. Udział  Rady Pedagogicznej w warsztatach organizowanych przez MSCDN Płock w Sochaczewie ,, Wpływ żywienia na rozwój dziecka” prowadzonych przez panią dietetyk mgr inż. Martę Sęk. Głównym zadaniem było poznanie zasad zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. W/w warsztaty odbyły się 6 lutego 2014r. Druga część odbyła się 27.03.2014r.


 


 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość