przejdź do Sochaczew.pl
129863 odwiedzin
Regulamin konkursu "Laurka dla marszałka Piłsudskiego"

Regulamin Konkursu Plastycznego z okazji

100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości-

„LAURKA DLA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie zaprasza

wszystkich Sochaczewian do udziału w Konkursie Plastycznym:

 „Laurka dla Marszałka Józefa Piłsudskiego”

 

1. Organizator:

 

- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie

 

2. Cele konkursu:

 

- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnym

formacie oraz dowolną techniką.

 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.

 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.

 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 

6. Każda praca musi być opatrzona danymi: imię i nazwisko,

wiek autora pracy, dokładny adres uczestnika/placówki

oraz telefon kontaktowy.

 

7. Prace należy dostarczyć do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy,

ul. Poprzeczna 9,

96-500 Sochaczew.

 

8. Koordynatorzy konkursu: Justyna Sadowska-Kiełbasińska, Magdalena Bujanowska.

 

 

4. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 5 laureatów konkursu, nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną lub mailową.

 

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 

3. Ogłoszenie wyników, lista laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 3/ Facebooku.

 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Uwagi:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz zgodą na publikację zdjęć na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 3/ Facebooku oraz w materiałach prasowych.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane lub wręczone osobiście autorom bądź placówkom.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przekazane

do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i umieszczone na stronie internetowej tegoż muzeum.

Prace zostaną wyeksponowane w Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

POWODZENIA !

 

A A A
06.11.2018
godz.11:48
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość