przejdź do Sochaczew.pl
127466 odwiedzin
DYŻUR WAKACYJNY

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA   DYŻUR WAKACYJNY

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur jest:

 

  1. Praca zawodowa każdego z rodziców w okresie pełnienia dyżuru przez przedszkole.
  2. Wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni’’ w terminie od 1 czerwca 2018r. do 15 czerwca 2018r. oraz dowodem opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
  3. Zaświadczenie o nie korzystaniu przez rodziców w danym miesiącu z urlopu wypoczynkowego.
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka.
  5. Inne wymagania zgodne z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

 

Uwaga: Przy wpłatach na konto bankowe przedszkola prosimy podawać dokładne imię i nazwisko dziecka oraz wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

 

Lp.

Nazwa i adres

przedszkola dyżurującego

Termin dyżuru

Nr rachunku w Banku 

PeKaO S.A. I/O Sochaczew

 


1. 

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 1 

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2

96-500 Sochaczew

tel. 46 862-26-48 

SIERPIEŃ 

 

Przedszkole Nr 1

 

31 1240 1822 1111 0000 0719 8616

 

 

 


2. 

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 3 

ul. Poprzeczna 9

96- 500 Sochaczew

tel. 46 862-41-70 

SIERPIEŃ 

 

Przedszkole Nr 3

 

05 1240 1822 1111 0000 0719 8599

 

 

 

3. 

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 4 

ul. 15-sierpnia 50

96-500 Sochaczew

tel. 46 863-09-20 

LIPIEC 

 

Przedszkole Nr 4

 

84 1240 1822 1111 0000 0719 8632

 

 

 


4. 

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 6 

ul. Chodakowska 4

96- 500 Sochaczew

tel. 46 863-26-43 

LIPIEC 

 

Przedszkole Nr 6

 

72 1240 1822 1111 0000 0719 8557

 

 

 


5. 

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 7 

ul. Żwirki i Wigury 15

96-500 Sochaczew

tel. 46 862-33-80 

LIPIEC 

 

Przedszkole Nr 7

 

28 1240 1822 1111 0000 0719 8573